Ennen Maito ja Terveys ry:n aikaa

Kulutusmaidontuottajain liitto teki maitovalistusta 1920-luvulla. Ensimmäinen maitotaloustuotteiden mainosjuliste Maito on terveytemme lähde julkaistiin 1928 liiton kustannuksella.

 

Vaikka Kulutusmaidontuottajain liiton toiminta oli täysin puolueetonta, pyrittiin liiton taholta kuitenkin siihen, että mainostoiminnan johto saataisiin täysin itsenäiseksi ja että terveydenhuollon ja kotitalouden edustajilla olisi siinä yhtä suuri määräämisvalta kuin tuottajillakin. Sen vuoksi Liitto perusti v. 1929 yhdessä Helsingin Maidontarkastusyhdistyksen kanssa Suomen Maitopropagandatoimiston.

 

Lähde: Maito. Kulutusmaidontuottajain liitto 50 v 1929-1976.


 

Maitopäivien viettoa jo vuodesta 1936

Kulutusmaidontuottajain liitto ja Suomen Maitopropagandatoimisto järjestivät ensimmäisen maitopäivän vuonna 1936. Nykyisin vietetään Kansainvälistä Maitopäivää vuosittain 1.6., jonka viettoa koordinoi FAO ja Suomessa päivää juhlistaa Maito ja Terveys ry.

 

 


Maito ja Terveys ry perustamisen suunnittelua

Useissa Euroopan maissa aloitettiin maitovalistus 1950-luvulla. Voimakkaimmin asiaa ajoivat lastenlääkärit ja ravintofysiologit. Heidän mielestään

"liiaksi sivilisoituneen ravinnon pahimpana virheenä on luonnollisten ruoka-aineiden vähyys ja siksi on tehtävä voimakasta valistustyötä näiden tuotteiden merkityksestä."

Suomen raittiusjärjestöjen liitto teki aloitteen maidon käytön edistämisestä vuonna 1954. Liitto kutsui koolle muita kansalaisjärjestöjä miettimään, miten maidon hyvistä ravitsemusominaisuuksista voitaisiin kertoa suurelle yleisölle. Kokous perusti Maidon käytön edistämisvaltuuskunnan, joka ryhtyi suunnittelemaan valistustoimintaa varten yhdistystä, Maito ja Terveys ry:tä, ja etsimään rahoitusta.

 

Vuonna 1957 puolestaan Maitohygienialiiton maidontarkastusjaoston johtokunta asetti komitean suunnittelemaan maitopäivän viettoa ja valistustyötä maidosta. Komiteaan kutsuttiin samat henkilöt kuin Maidon käytön edistämisvaltuuskuntaankin. Komitean keskusteluista on kirjattu mm. seuraavaa:

"Suomen hallituksen ja Unicefin välillä tehtyyn toimintasopimukseen sisältyy yhtenä osana maitohygieeninen valistustyö, jota voidaan siis rahoittaa Unicef-varoilla. Pitäisikö siis uudelleen harkita Maidon käytön edistämisvaltuuskunnan ehdottaman Maito ja Terveys -yhdistyksen perustamista?"


Unicef tuli apuun - yhdistys perustetaan 1958
 

Sodan jälkeisessä tilanteessa pikkulasten yleisin kuolinsyy Suomessa oli ripuli. Usein siihen oli syynä huonosti käsitelty kulutusmaito.  Maidon käsittelyn parantamiseksi meijereissä olisi tarvittu koneita, joita silloin oli ostettava ulkomailta. Suomen hallituksella oli kuitenkin huutava puute ulkomaanvaluutasta.

 

Vuosina 1949–1950 Unicef myönsi Suomelle useita avustuksia maidon käsittelyä varten. Niillä tuotiin ulkomailta kymmeniä maidon jäähdytys-, pastörointi- ja pullotuskoneita suomalaisiin meijereihin. Suomen hallitus sai ne Unicefin avustuksena, mutta myi ne täällä meijereille. 

 

Kertyneiden varojen käytöstä tehtiin Unicefin kanssa sopimus. Niitä oli käytettävä tutkimukseen ja koulutukseen lasten ravitsemuksen ja terveyden edistämiseksi täällä. Tällä tavoin Unicefin avusta koitui jopa kaksinkertainen hyöty. 

 

Unicefin edustaja piti tärkeänä, että valistustoiminta kytketään pullotetun maidon jakelun edistämiseen. Maidontarkastusjaoston yhteyteen ehdotettiin perustettavaksi valistusta tekevä osasto Maito ja Terveys, joka myöhemmin voitaisiin itsenäistää yhdistykseksi. Osaston ensimmäisenä tehtävänä olisi pullomaidon jakelun lisääminen kouluissa.

 

Maito ja Terveys -osastoa ei kuitenkaan perustettu, mutta toukokuussa vuonna 1958 valtuuskunta päätti perustaa yhdistyksen Maito ja Terveys ry – Mjölk och Hälsa rf. Lokakuun 1. päivänä 1958 Maito ja Terveys ry oli rekisteröity ja toiminta voi alkaa Unicefin, valtion, kuntien ja meijerien rahoituksen turvin.


 

Litra maitoa lehmää kohti Unicefille

 

Suomen Unicef-toimikunta avusti yhdistyksen toimintaa sen alkutaipaleella. Vuonna 1961 oli kiitoksen vuoro. Kansainvälisenä maitopäivänä Suomi osallistui yhdeksän muun Euroopan maan kanssa suureen maitokeräykseen, jonka tuotolla toimitettiin maitojauhetta sieltä, missä sitä on runsaasti sinne, missä siitä on huutava puute. Samalla voitiin kertoa suurelle yleisölle Unicefin tärkeästä työstä lasten hyväksi.

 

Suomessa keräys toteutettiin maidontuottajien keskuudessa. Tuottajilta toivottiin lahjoituksena keräykseen litra maitoa jokaista omistamaansa lehmää kohden.  Maito ja Terveys painatti keräyskirjeen, jonka meijerit toimittivat tiloille. Kirjeen vastauslomakkeella tilat puolestaan ilmoittivat meijerille, kuinka monen maitolitran hinnan he luovuttavat keräykseen. Keräys tuotti yli 13 miljoonaa silloista markkaa.

 

Keräysrahoilla Unicef osti Suomesta täysmaitojauhetta 34 306 kg. Se pakattiin Unicefin toivomuksesta peltitölkkeihin. Lokakuun 4. päivänä vuonna 1962 maitojauhe laivattiin Kotkan satamassa määränpäänä Algerin ja Bonin satamat Afrikassa. Näin Suomen maidontuottajien lahjoitus päätyi osaksi Unicefin avustusohjelmaa.


LÄHTEET:

Maito ja Terveys ry:n arkistot ja Muista maito. Maito ja Terveys ry:n historia vuosina 1958-2008

 

Maito ja Terveys ry:n perustamisvaiheista

Ote yhdistyksen ensimmäisestä toimintakertomuksesta (1.11.1958 - 31.12.1959)