206 hyvää syytä nauttia maitoa ja maitovalmisteita

05.02.2015

Ihmisellä on 206 luuta, jotka tarvitsevat läpi koko elämän rakennusaineita kuten kalsiumia. Islantilaisessa tutkimuksessa maitovalmisteiden käytöllä oli myönteinen yhteys luuston tiheyteen ja mineraalipitoisuuteen, kun niitä nautittiin nuorena, aikuisena ja ikääntyneenä. 

Tutkimuksessa selvitettiin ikääntyneiltä islantilaisilta, kuinka usein he olivat nauttineet maitovalmisteita. Säännöllinen maitovalmisteiden kulutus nuoruudesta nykyisyyteen liittyi vahvempaan luustoon. Vahvimmillaan yhteys luustoon oli maitovalmisteiden kulutuksella keski-iässä. Päivittäin tai useammin maitoa tai muita maitovalmisteita nauttineilla luuston vahvuuden mittarit näyttivät parempia lukemia kuin harvoin tai ei lainkaan niitä nauttineilla. Tutkimukseen osallistui lähes 5 000 ikääntynyttä islantilaista. 

Tuoreessa usean tutkimuksen analyysissä löydettiin myönteinen yhteys maidon kulutuksen, luuston mineraalipitoisuuden ja -tiheyden välillä. Maidon kulutus vähensi luuston hajotusta. 11 tutkimuksen tarkastelussa oli yhteensä lähes 2 400 tutkittavaa. 

Korealaisten lasten kalsiumin saanti on riittämätöntä

Suomessa usein ajatellaan, että muualla maailmassa kalsiumia saadaan riittävästi maitovalmisteista huolimatta. Tuore korealaistutkimus osoittaa päinvastaista: Kolmella neljästä korealaisnuoresta kalsiumin saanti on riittämätöntä. Leikki-ikäisistäkin noin puolet saa liian vähän kalsiumia.Korealaisten tärkein kalsiumin lähde ovat maitovalmisteet, jotka kattavat 35 prosenttia kalsiumin kokonaissaannista. Muita kalsiumin lähteitä lapsilla ja nuorilla ovat kasvikset, viljat ja merenelävät.

Maitovalmisteista saatava kalsiumin osuus vähenee leikki-ikäisyydestä nuoruuteen. Korealaistutkimuksen tutkijat toteavat johtopäätöksissään, että koska nuoret vähentävät maitovalmisteiden kulutusta, kalsiumia riittämättömästi saavien nuorten osuus kasvaa. Nuorten ja heidän vanhempiensa terveysvalistukseen pitäisi panostaa entistä enemmän ja rohkaista kalsiumia sisältävien elintarvikkeiden kulutukseen.

Lähteet:
Eysteinsdottir T ym. Milk consumption throughout life and bone mineral content and density in elderly men and women. Osteoporosis Int 2014;25:663-72.
Ma DF ym. Milk intake increases bone mineral content through inhibiting bone resorption: meta-analysis of randomized controlled trials. e-SPEN journal 2013;8:e1-e7.
Im JG ym. Inadequate calsium intake is hihgly prevalent in Korean children and adolescents: the Korea national health and nutrition examination study (KNHANES) 2007-2010. Publ Health Nutr 2013 published online.
Lisätietoja: 
Maito ja Terveys ry, ravitsemusasiantuntija Katariina Lallukka, puh. 0400 566 202 tai katariina.lallukka(at)maitojaterveys.fi