Tänä vuonna 800 lasta osallistuu 40 ruokakouluun Suomessa

05.03.2015

Ruokakoulu-Matskolan -hanke jatkuu tänä vuonna 40 ruokakoulun voimin. Ruokakouluihin osallistuu 800 lasta yhdessä 200 ohjaajan kanssa. Tavoitteena on vakiinnuttaa hyvin käynnistyneen toiminnan ja paljon myönteistä palautetta saaneen välineen aseman osana alakouluikäisten lasten ruokakasvatusta Suomessa. Toiminnalla annetaan lapsille ja heidän perheilleen eväät monipuoliseen ja terveelliseen elämäntapaan.

- Avasimme ruokakoulujen ilmoittautumisen tällä viikolla ruokakoulu.fi -sivustolla ja ruokakoulut täyttyvät vauhdilla. 4H-yhdistykset toteuttavat ruokakouluja neljän päivän mittaisina päiväleireinä koulujen lomakaudella eri puolilla Suomea. Kohderyhmänä ovat 8-12 -vuotiaat lapset niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Ohjelma koostuu kolmesta teemasta, jotka ovat esillä käytännön harjoituksissa ja keskusteluissa päivittäin: ruoka ja ruoanvalmistus, terveellinen ravitsemus ja liikunta, kertoo projektipäällikkö Bettina Lindfors.

- Osallistujan tasolla tavoitteena on edistää lasten ja nuorten ymmärrystä ruokaketjusta, sen taloudellisista, työllistävistä, sosiaalisista ja kulttuurisista vaikutuksista. Samalla omaksutaan ruokaan ja ruoanvalmistukseen liittyviä käytännön taitoja, edistetään paikallisen ruoan tuntemusta, arvostusta ja käyttöä sekä ruokaketjuun liittyvien ammattien tuntemusta. Ruokaan perehdytään ruokakoulussa kaikilla aisteilla ja lasten kautta viesti välittyy myös perheisiin, sanoo nuorisotyön johtaja Marjaana Liukko, Suomen 4H-liitto.

- Lasten osallistuminen ruokakouluun edistää ruoan arvostusta lapsiperheissä. Perheen ruokavalinnat, ruokailutilanteet, ruokapuheet ja -asenteet ovat keskeisessä roolissa lasten omien ruokailutottumusten muodostumisessa. Kotoa opitut hyvät perustaidot, ruokailutavat ja terveelliset valinnat sekä ruoan arvostaminen luovat kestävän pohjan kasvamiseen ja aikuisuuteen, painottaa ruokakulttuuriasiamies ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry.
Ruokakoulu - Matskolan -hanketta hallinnoi Suomen 4H-liitto yhdessä Finlands Svenska 4H:n kanssa. Ruokakoulut toteutetaan maa- ja metsätalousministeriön avustuksella.

Lisätietoja toiminnasta sekä ilmoittautuminen ruokakouluihin, www.ruokakoulu.fi