Ravitsemuskatsaus 1/2018 on julkaistu

29.05.2018

Ravitsemuskatsaus-lehden vuoden ensimmäinen numero on julkaistu teemalla ”Ravitsemuskatsausta 40 vuotta”. Lehdessä kerrotaan sen alkuvaiheista ja joka vuosikymmenestä tähän asti ja esitellään lehden toimituskuntaa. Lue lehteä

Sote puhuttaa myös tämän lehden lukijoita. Neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio STM:stä kertoo tässä numerossa, miten ravitsemus hoituu sote-Suomessa. Lisäksi lehdessä kerrotaan mm. 70-vuotiaasta kouluruokailusta, uusista varhaiskasvatuksen ruokailusuosituksista ja suomalaisten ravitsemuksen nykytilasta (FinTerveys 2017). 

Ra­vit­se­mus­kat­sauk­sen en­sim­mäi­ses­sä nu­me­ros­sa on pe­rin­tei­ses­ti ol­lut tie­toa elin­tar­vik­kei­den ku­lu­tuk­ses­ta. Ku­lu­tus­lu­ku­ja kos­ke­va ju­ttu lisätään leh­teen kesä-hei­nä­kuus­sa, kun Ra­vin­to­ta­seen lu­vut on jul­kais­tu.

Lehteä julkaisee Maito ja Terveys ry asiantuntevan toimituskunnan avulla. Toimituskuntaan kuuluu eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Ant­ti Aro, MMM, FT Pau­la Ha­ka­la, pro­fes­so­ri Han­nu Kor­ho­nen, MMM Lee­na Packalén, pro­fes­so­ri Päi­vi Palo­joki, do­sent­ti Aila Ris­sa­nen, FT, VTM Sirpa Sarlio ja FT, ETM Tuu­la Tuu­re. Toimitussihteerinä toimi ETM Krista Korpela-Kosonen, Viestintä Nutrimediasta.

Poimintoja lehdestä pdf-muodossa

Lisätietoja:
ravitsemusasiantuntija ja viestintäpäällikkö Katariina Lallukka, puh. 0400 566 202 tai katariina.lallukka(at)maitojaterveys.fi