Suomalainen maito on hyvälaatuista

Koska maito on herkkä elintarvike, sitä valvotaan erittäin tarkasti. Maitohygienialainsäädäntö edellyttää, että raakamaidosta eli tuottajamaidosta tutkitaan säännöllisesti mm. bakteerimäärä, solupitoisuus ja mikrobilääkejäämät.

Maidon laadun ratkaisee kokonaisuus. Maidontuotannossa laatu on huomioitava tuotantoketjun jokaisessa vaiheessa alkaen tilalta päätyen kuluttajan juomalasiin. Maidon laatua mitataan somaattisten solujen määrällä sekä bakteeripitoisuudella. Maidon solupitoisuus kuvastaa lehmän utareen terveydentilaa. Korkea solupitoisuus on merkki siitä, että utareessa on tulehdusmuutoksia. Pieni bakteerimäärä on merkki siitä, että lypsyssä ja muussa maidon käsittelyssä noudatetaan puhtautta ja maidon jäähdytys ja säilytys ovat asianmukaista.

Maitohygienialiitto on kerännyt tietoa suomalaisen raakamaidon laadusta vuodesta 1950. Maidon laatututkimustilastot osoittavat, että Suomessa tuotetaan hyvää maitoa. Suomalaisessa raakamaidossa on hyvin vähän bakteereja ja maidon solupitoisuus on alhainen. Vuodesta 1998 yli 90 prosenttia raakamaidosta on kuulunut korkeimpaan laatuhinnoitteluluokkaan eli E-luokkaan. Laatu on maitotiloilla tehdyn pitkäjänteisen kehitystyön tulos.

Kansainvälisessä vertailussa suomalainen maito on tilastojen mukaan erittäin hyvälaatuista.

Lehmästä lypsetty maito on raakamaitoa. Sitä ei ole lypsyn jälkeen kuumennuskäsitelty, vaan se on vain jäähdytetty. Raakamaidon kysyntä on viime vuosina lisääntynyt. Sitä voidaan myydä pieniä määriä suoraan tilalta. Suurempien määrien (yli 2500 kg/v) myyntiä varten tilalla tulee olla elintarvikehuoneisto eli raakamaitomyymälä. Raakamaidon myymisen uudet säännökset astuivat voimaan 1.1.2014.

Raakamaidon jakelussa ja myynnissä on kuluttajalle kerrottava:
– tuote on raakamaitoa, joka voi sisältää tautia aiheuttavia bakteereita
– riskiryhmiin kuuluvien ei tule nauttia raakamaitoa
– maidon kuljetus- ja säilytyslämpötila ja viimeinen käyttöpäivä

Ohjeiden mukaan raakamaito on kuumennettava vähintään 72 asteeseen, jos sitä tarjotaan riskiryhmiin kuuluville eli ala-asteikäisille tai sitä nuoremmille lapsille, vanhuksille, raskaana oleville tai sellaisille henkilöille, joilla on vakava sairaus.  Raakamaito tulee säilyttää 4-5 asteessa ja käyttää mahdollisimman nopeasti. Raakamaito ei säily yhtä pitkään kuin pastöroitu maito.

Lähde:
Maito ja Terveys ry, Maitotietoa